223456

3
lewa
 

Agencja Kreatywna Przemysław Ruta Communication jest firmą działającą równolegle w dwóch branżach: audytorsko-konsultingowej (w szczególności w zakresie doradztwa strategicznego, wizerunkowego i public relations) oraz kulturalno-rozrywkowej.

Agencja świadczy usługi z obszaru komunikacji społecznej i zarządzania strategicznego, zajmuje się również obsługą organizacyjną i wizerunkową konkursów jakości oraz ogólnopolskich projektów certyfikacyjnych. Ponadto firma realizuje wydarzenia artystyczne, w tym widowiska edukacyjne i kulturalne adresowane do masowej publiczności oraz projekty na mniejszą skalę, takie jak konferencje, seminaria, gale konkursowe, wydarzenia firmowe i eventy okolicznościowe.

W ramach usług konsultingowych, Agencja specjalizuje się w obsłudze instytucji kultury, samorządu terytorialnego, edukacji i szkolnictwa wyższego. Firma jest również współorganizatorem ogólnopolskich programów konsultingowo-doradczych i wizerunkowych adresowanych do firm, instytucji naukowych i podmiotów samorządowych (m.in. "Samorządowy Lider Edukacji", "Uczelnia Liderów", "Przedsiębiorstwo Przyszłości").

W ramach działalności kulturalno-rozrywkowej firma produkuje wydarzenia autorskie, wprowadzając na polski rynek produkty artystyczne szerzej na nim nieznane (np. musical historyczny, widowisko edukacyjne), jak również realizuje przedsięwzięcia "na zlecenie" - organizuje wydarzenia specjalne na rzecz firm, uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych itp.

Wiedza i kwalifikacje naszych ekspertów, wśród których dominują nauczyciele akademiccy i praktycy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie komunikacji społecznej, organizacji i zarządzania kulturą, marketingu, zarządzania w edukacji, zarządzania wiedzą i human resources sprawiają, że jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów.

Agencja, realizując swoje projekty, współpracowała dotychczas m.in. z Parlamentem Europejskim, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Urzędem Miasta Wrocławia, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Jagiellońskim i Stowarzyszeniem Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Wśród klientów Agencji wymienić można m.in. Miasto Kraków, Miasto Szczecin, Miasto Bydgoszcz, Miasto Lublin, Miasto Gdynia, Miasto Wałbrzych, Miasto Poznań, Miasto Przemyśl, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz ponad sto innych instytucji publicznych, prywatnych i pozarządowych.

Założycielem i Dyrektorem Agencji jest Przemysław Ruta

ruta Przemysław Ruta - politolog, dziennikarz, PR-owiec, producent muzyczny. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2012 roku Prezes Stowarzyszenia "Zagłębiacy", prowadzącego działalność w dziedzinie kultury i edukacji lokalnej. Od 2008 roku nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie dziennikarstwa, komunikacji społecznej i zarządzania projektami. Od 2002 roku związany z mediami lokalnymi i regionalnymi województwa śląskiego, w których pracował m.in. jako dziennikarz, publicysta kulturalny, redaktor naczelny i wydawca. Komentator tygodnika "Wiadomości Zagłębia", współtwórca portalu e-sosnowiec.pl, w którym zajmował się m.in. tematyką kulturalną, edukacyjną i samorządową, współzałożyciel serwisu "Studiuj w Sosnowcu", wydawanego w ramach projektu promującego Sosnowiec jako miasto akademickie (projekt realizowany wspólnie przez Wyższą Szkołę Humanitas i Urząd Miejski w Sosnowcu). Współtwórca Sekcji Medioznawczej Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty" przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Były zastępca redaktora naczelnego ogólnopolskiego magazynu "Fotofan". W latach 2003-2005 stały współpracownik Wydawnictwa Kulturalnego "Adore". Autor kilku tysięcy tekstów dziennikarskich, artykułów naukowych i recenzji. Jego pasje to literatura, musicale, podróże i sport.
 

dol